Welkom bij de leukste sportvereniging van Ter Apel!

T.G.A.V. heet je van harte welkom als nieuw lid bij onze vereniging.

De eerste twee lessen zijn proeflessen, daarna kun je besluiten om wel of niet lid te worden.

Voor het aanmelden van een proefles kun je terecht bij de trainer van de sporttak. Zie lesrooster

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal 3 maanden.

Zonder een goede registratie van het lidmaatschap kunnen we er niet voor zorgen dat je tijdens de lessen en alle overige activiteiten van T.G.A.V. verzekerd bent voor (kleine) ongelukken die natuurlijk altijd kunnen gebeuren. (Je bent n.l. pas verzekerd als je naam op de presentielijst staat vermeld)

De verantwoording voor het invullen van het inschrijfformulier ligt ten allen tijde bij jou en niet bij het bestuur of de leiding van T.G.A.V. 

De trainer zal bij iedere les registreren wie er aanwezig is. Voor de verzekeraar waar de K.N.G.U. mee samen werkt is deze werkwijze voldoende.

Een nieuw lid moet binnen vier weken geregistreerd staan. Houd hier zelf rekening mee.

Alvast veel sportplezier! 

 

Met een sportieve groet, 

Bestuur en trainers TGAV

 

Sport

Naam

Adres

Postcode + woonplaats

Telefoonnummer

Emailadres

Emailadres ter controle

Geb. datum

Geslacht

Achternaam ouder of verzorger

Toestemming om foto's te plaatsen

Uw eventuele vraag

IBAN

Naam

Datum

Neem de code over captcha

Hierbij verklaar ik op de hoogte te zijn van de Privacyverklaring en akkoord te gaan.