TGAV biedt het volgende aan voor de peuter van 1,5 t/m 3 jaar,

die samen met papa, mama, opa, oma of verzorger lekker wil gymmen in een “echte” gymzaal.

“Mijn kind loopt op deze leeftijd nog maar net”, zult u zeggen.

Dat is waar, maar juist het opdoen van veel bewegingservaring is op deze leeftijd ontzettend belangrijk.

 

Leren van elkaar.

Voor ouders is de gymzaal een ideale plek om andere opvoeders met hun kinderen te ontmoeten. Er worden contacten gelegd en opvoedingstips uitgewisseld. De kinderen krijgen spelenderwijs wisselende bewegingssituaties aangeboden, waardoor ze geprikkeld worden om te bewegen, klimmen, klauteren, hangen, springen en rollen.

Gymles en opvoeding

De gymles kan worden gezien als een schakel in de opvoeding die niet mag ontbreken. Uw kind leert tijdens de les onder meer hoe kleine opdrachten uitgevoerd moeten worden. Daarnaast komt het inschatten van afstand, diepte, hoogte en verte aan de orde. In de ontmoeting met andere kinderen, leert de peuter hoe rekening met elkaar moet worden gehouden en dat je op je beurt moet wachten. Daar komen dan ook nog dingen bij, zoals het zingen in een kring. Samen bewegen zal het contact tussen u en uw kind alleen maar verstevigen en het kind meer zelfvertrouwen geven.