Recreatief turnen

Recreatief turnen 

Vanaf 4 jaar mogen kinderen op turnen. Ze beginnen dan in de recreatieve Gymmie-groep.

Toelastingeisen

  • De minimale leeftijd is 4 jaar.
  • Iedereen vanaf 4 jaar mag 2x vrijblijvend meedoen.
  • Daarna wordt er gekeken naar de motoriek.

Is deze onvoldoende dan wordt de ouder geadviseerd om het kind eerst gymlessen te laten volgen om de motoriek hierin te verbeteren. Hiervoor bieden wij het beweegdiploma aan.

Na het behalen van het beweegdiploma kunt u als ouder er zeker van zijn, dat uw kind deze motoriek onder de knie heeft en mee kan doen met gymmieturnen.

Ook in het Gymmieturnen kun je scoren! Je maakt geen mooi doelpunt zoals bij voetbal, je haalt geen diploma zoals bij het zwemmen. Maar je kunt wel gymmies verdienen of kanjerkaarten van bekende turnsters als je een oefening goed gedaan hebt.

Meetmomenten

Het bijzondere aan Gymmieturnen is dat er mogelijkheden zijn om met regelmaat meetmomenten te laten plaatsvinden. Onderling, of met andere verenigingen.

Aan het einde van het seizoen is het ook leuk om clubkampioenschappen te houden. Hier kunnen de kinderen aan hun ouders, opa en oma laten zien wat ze kunnen.

Leuk en erg motiverend voor de kinderen!

Gymmieturnen wat is dat?

Men heeft gekeken naar de oefenstof van de wedstrijd turnsters.

  • Wat moet een turner/turnster kunnen?
  • Welke elementen/onderdelen zijn belangrijk?
  • Welke onderdelen zorgen voor een goede basis?

Er is gekozen voor de volgende profielen: arabier, balanceren, flanken, flikflak, handstand overslag, kip, losom, reus, salto achterover, salto voorover en vrije sprong.