Peuter en Kleutergym.

In de gymzaal worden situaties neergezet, waarbij de kinderen uitgedaagd worden om hun motorische vaardigheden uit te breiden. Natuurlijk zie je op deze leeftijd grote verschillen. De een durft al van een grote hoogte naar beneden te springen, de ander doet het liever voorzichtig aan en wil nog graag geholpen worden. Zwaaien aan de touwen en de ringen, schommelen, ergens overheen klimmen, springen, rennen. Elk kind mag op zijn/haar eigen wijze de onderdelen verkennen in de zaal.

Aan het eind wordt er gezamenlijk afgesloten. Een spel in de kring, zingen of bewegen op muziek. Door de oefeningen krijgt het kind meer vertrouwen in eigen kunnen.

Gym voor de groepen 1 t/m groep 8

De lessen zijn er op gericht dat de kinderen in een prettige sfeer basisvaardigheden verwerven.

Voorbeelden hiervan zijn: balanceren, klimmen, zwaaien, over de kop gaan, springen, hardlopen, tikspelen, balspelen en bewegen op muziek.

Natuurlijk maken we gebruik van de toestellen in de gymzaal, zoals: ringen, touwen, minitrampoline etc. We hebben zelfs een tumblingbaan: een soort opblaasbare lange mat.

De les ziet er als volgt uit: we beginnen met een warming up, daarna doen we een of twee onderdelen. We sluiten de les af met een spel.

Juist in de basisschoolleeftijd zijn de kinderen ontvankelijk om de basisvaardigheden te leren. Het is de leeftijd waarin ze hun coordinatie ontwikkelen.

Ons motto: jong geleerd is oud gedaan.

Wie heeft wanneer les? De tijden en de groepsindeling zijn te vinden op de site bij de “lestijden”

Heb je interesse, meld je dan aan!