T.G.A.V. heet je van harte welkom als nieuw lid bij onze vereniging.

U kunt contact opnemen met de ledenadministratie om te informeren of er plaats is op de gewenste les. U mag 3 lessen gratis meedoen.  Als u  de les wilt blijven volgen dan verzoeken wij u om het inschrijfformulier volledig in te vullen en te mailen naar de ledenadministratie.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal 3 maanden.

Zonder een goede registratie van het lidmaatschap kunnen we er niet voor zorgen dat je tijdens de lessen en alle overige activiteiten van T.G.A.V. verzekerd bent voor (kleine) ongelukken die natuurlijk altijd kunnen gebeuren. (Je bent n.l. pas verzekerd als je naam op de presentielijst staat vermeld)

De verantwoording voor het invullen van het inschrijfformulier ligt ten allen tijde bij jou en niet bij het bestuur of de leiding van T.G.A.V.

Zodra je als lid geregistreerd bent kom je automatisch op de presentielijst te staan, hierdoor ben je automatisch verzekerd. De leidster zal bij iedere les registreren wie er aanwezig is. Voor de verzekeraar waar de K.N.G.U. mee samen werkt is deze werkwijze voldoende.

Zolang je echter niet op deze lijst staat geldt de verzekering echter niet. (Een nieuw lid moet er binnen vier weken op staan) Houd hier zelf rekening mee.

Ouders mogen alleen gedurende de proeflessen blijven kijken.

Alvast veel gym, dans en/of sportplezier toegewenst

Sport

Naam

Adres

Postcode + woonplaats

Telefoonnummer

Emailadres

Emailadres ter controle

Geb. datum

Geslacht

Achternaam ouder of verzorger

Toestemming om foto's te plaatsen

Uw eventuele vraag

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan
T.G.A.V. om van zijn/haar rekeningnummer bedragen af te schrijven wegens contributie.

IBAN

Naam

Datum

Neem de code over captcha