Gymmieturnen

Vanaf 4 jaar mogen kinderen op turnen. Ze beginnen dan eerst in de recreatieve-Gymmie groep.

Toelastingeisen

  • De minimale leeftijd is 4 jaar.
  • Iedereen vanaf 4 jaar mag 3x meedoen.
  • Na 3x wordt er gekeken naar de motoriek.

Is deze onvoldoende dan wordt de ouder geadviseerd om het kind eerst gymlessen te laten volgen om de motoriek hierin te verbeteren. Hiervoor bieden wij het beweegdiploma aan.

Na het behalen van het beweegdiploma kunt u als ouder er zeker van zijn, dat uw kind deze motoriek onder de knie heeft en mee kan doen met gymmieturnen

Ook in het Gymmieturnen kun je scoren! Je maakt geen mooi doelpunt zoals bij voetbal, je haalt geen diploma zoals bij het zwemmen. Maar je kunt wel gymmies verdienen of kanjerkaarten van bekende turnster (s) als je een oefening goed gedaan hebt.

Meetmomenten

Het bijzondere aan Gymmieturnen is dat er mogelijkheden zijn om met regelmaat meetmomenten te laten plaatsvinden, onderling of met andere verenigingen.

Aan het einde van het seizoen is het ook leuk om clubkampioenschappen te houden. Hier kunnen de kinderen aan hun ouders opa en oma laten zien wat ze kunnen.

Leuk en erg motiverend voor de kinderen!

Gymmieturnen wat is dat?

Men heeft gekeken naar de oefenstof van de wedstrijd turnsters.

  • Wat moet een turner/turnster kunnen?
  • Welke elementen/onderdelen zijn belangrijk?
  • Welke onderdelen zorgen voor een goede basis?

Men heeft gekozen voor de volgende profielen: arabier, balanceren, flanken, flikflak, handstand overslag, kip, losom, reus, salto achterover, salto voorover en vrije sprong.

Gymmieturnen kan op maandag van 15:45 tot 17:45 uur in de Vlinder o.l.v. Monique

Er kan een combinatie gemaakt worden van Gymmieturnen en het wedstrijdturnen. Vanaf 5 jaar kunnen ze in aanmerking komen voor de wedstrijdgroep. Bij het wedstrijdturnen gaat het met name om inzet, discipline en zelfstandigheid. Na een aantal keren mee hebben getraind, zal de trainster haar bevindingen met de ouder bespreken.